Oświetlenie

Stanowiący niezbędny czynnik umożliwiający widzenie, realizowane jest za pomocą elektrycznych urządzeń oświetleniowych. Właściwe oświetlenie wpływa zarówno na dobre samopoczucie i przyjemne odczucia człowieka w określonym pomieszczeniu, jak i na ograniczenie zmęczenia wzroku podczas wykonywania pracy.

Rodzaje oświetlenia

Oświetlenie podstawowe: w pomieszczeniu może być zrealizowane za pomoca następujących rodzajów oświetlenia:

 1. oświetlenie ogólne, mające na celu zapewnienie wymaganego natężenia oświetlenia w całym pomieszczeniu,
 2. oświetlenie miejscowe jako oświetlenie dodatkowe do danego stanowiska pracy,
 3. oświetlenie złożone składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego, które ma na celu oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego oraz ewentualne zakończenie niektórych procesów:
W jego skład w wchodzi:

 • • oświetlenie ewakuacyjne:
 • - oświetlenie dróg ewakuacyjnych,
 • - oświetlenie strefy otwartej,
 • - oświetlenie strefy wysokiego ryzyka
 • • oświetlenie zapasowe.

Wymagania oświetleniowe

Dla konkretnych stanowisk pracy należy dobrać określone wartości natężenia oświetlenia, równomierności oświetlenia, wskaźnika oddawania barw oraz wskaźnika ograniczenia olśnienia. W zależności od wymaganego poziomu natężenia oświetlenia powinno się dobrać odpowiedni rodzaj oświetlenia:

 • przy pracach wzrokowych wymagających małych natężeń oświetlenia rzędu 200 lx (np. pomieszczenia sanitarne, , mało dokładne prace ślusarskie) - zaleca się stosowanie oświetlenia ogólnego,
 • przy pracach wymagających natężenia oświetlenia od 300 lx do 750 lx (np. prace biurowe, pisanie na maszynie, dokładne prace ślusarskie, prace kreślarskie, szycie tkanin) - zaleca się stosowanie oświetlenia ogólnego lub złożonego,
 • przy pracach wymagających natężenia powyżej 750 lx (np. montaż części elektronicznych, kontrola wyrobów włókienniczych, sale operacyjne) - zaleca się stosowanie oświetlenia złożonego.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się zawsze przy odbiorze nowych lub zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych. Pomiary te powinno się wykonywać okresowo co 5 lat, a w przypadkach wątpliwości według normy PN-EN-12464-1:2004, wskazane jest przeprowadzanie pomiarów co 2 lata.

Instalacja elektrycznaTerminy pomiarów
Copyrights © 2010 A&K